Lớp Học • Sự Kiện/Thông Tin Tham Khảo • Trò Chơi
Lớp Học về con vật và cây cối thiên nhiên SaiGonFamily.com

Lớp Học về con vật và cây cối thiên nhiên SaiGonFamily.com

Lớp Học về con vật và cây cối thiên nhiên SaiGonFamily.com

Trẻ hiểu được những lợi ích của cây xanh đối với con người, con vật va môi trường sốngTrẻ hiểu được cần phải bảo vệ cây xanh để giữ gìn môi trường trong lànhTrẻ biết so sánh, và phân loại các ích lợi của cây xanh đối với đời sống của con người, đối với con vật, đối với môi trường sốngTrẻ có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để nói về những ích lợi của cây xanhTrẻ có những hành động để bảo vệ cây xanh

Trẻ hiểu được những lợi ích của cây xanh đối với con người, con vật va môi trường sốngTrẻ hiểu được cần phải bảo vệ cây xanh để giữ gìn môi trường trong lànhTrẻ biết so sánh, và phân loại các ích lợi của cây xanh đối với đời sống của con người, đối với con vật, đối với môi trường sốngTrẻ có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để nói về những ích lợi của cây xanhTrẻ có những hành động để bảo vệ cây xanh

Trẻ hiểu được những lợi ích của cây xanh đối với con người, con vật va môi trường sốngTrẻ hiểu được cần phải bảo vệ cây xanh để giữ gìn môi trường trong lànhTrẻ biết so sánh, và phân loại các ích lợi của cây xanh đối với đời sống của con người, đối với con vật, đối với môi trường sốngTrẻ có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để nói về những ích lợi của cây xanhTrẻ có những hành động để bảo vệ cây xanh

Thời gian

2 tháng 7, 2019 - 27 tháng 7, 2019

00:00

Thông tin liên hệ

1900xxx

Địa điểm

Saigon Family - 11-13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC SỰ KIỆN KHÁC BẠN CÓ THỂ THÍCH
Lớp Học 2

00:00, 11 tháng 7, 2019 - 13 tháng 7, 2019

Saigon Family - 11-13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trang thông tin sự kiện

18:00 - 19:00, 24 tháng 10, 2019 - 30 tháng 7, 2020

Công viên Văn hóa Đầm Sen Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh