Lớp Học • Sự Kiện/Thông Tin Tham Khảo
SaigonFamily ra đời nhằm giúp phụ huynh chắt lọc và kiếm chứng thông tin. Saigon Family sẽ giúp bạn tổng hợp và chọn lọc các thông tin về: – Nơi học tập cho bé như lớp học, workshop, sự kiện thú vị – Địa điểm vui chơi cho cả gia đình – “Tips” nuôi dạy bé hiệu quả, giúp bé có thể phát triển tốt hơn từ những năm tháng đầu tiên

SaigonFamily ra đời nhằm giúp phụ huynh chắt lọc và kiếm chứng thông tin. Saigon Family sẽ giúp bạn tổng hợp và chọn lọc các thông tin về: – Nơi học tập cho bé như lớp học, workshop, sự kiện thú vị – Địa điểm vui chơi cho cả gia đình – “Tips” nuôi dạy bé hiệu quả, giúp bé có thể phát triển tốt hơn từ những năm tháng đầu tiên.

.SaigonFamily ra đời nhằm giúp phụ huynh chắt lọc và kiếm chứng thông tin. Saigon Family sẽ giúp bạn tổng hợp và chọn lọc các thông tin về: – Nơi học tập cho bé như lớp học, workshop, sự kiện thú vị – Địa điểm vui chơi cho cả gia đình – “Tips” nuôi dạy bé hiệu quả, giúp bé có thể phát triển tốt hơn từ những năm tháng đầu tiên

Thời gian

28 tháng 7, 2019 - 31 tháng 7, 2019

08:08 - 16:16

Thông tin liên hệ

1900xxxx - 0123456789

Địa điểm

Saigon Family - 11-13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC SỰ KIỆN KHÁC BẠN CÓ THỂ THÍCH
Lớp Học về con vật và cây cối thiên nhiên SaiGonFamily.com

00:00, 2 tháng 7, 2019 - 27 tháng 7, 2019

Saigon Family - 11-13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lớp Học 1

07:00 - 15:59, 30 tháng 7, 2019 - 31 tháng 7, 2019

Saigon Family - 11-13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.