Sự Kiện/Thông Tin Tham Khảo
Trang thông tin sự kiện
Thời gian

24 tháng 10, 2019 - 30 tháng 7, 2020

18:00 - 19:00

Thông tin liên hệ

1900xxx - 09123456789

Địa điểm

Công viên Văn hóa Đầm Sen Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

CÁC SỰ KIỆN KHÁC BẠN CÓ THỂ THÍCH
Lớp Học 2

00:00, 11 tháng 7, 2019 - 13 tháng 7, 2019

Saigon Family - 11-13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lớp Học về con vật và cây cối thiên nhiên SaiGonFamily.com

00:00, 2 tháng 7, 2019 - 27 tháng 7, 2019

Saigon Family - 11-13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.